Dyrkningsvejledning for Vitis vinifera

Botanik Dansk navn: Vin
Slægt: Vitis
Art: vinifera
Familie: Vitaceae
Planten er løvfældende, taber alle blade om efteråret, grenene har klatretråde. Bladene er lappede, 3-5 delte, glatte.
Barken falder af i strimler, som er karakteristisk.
Blomsterne er grønlige, 5-tallige, endestillede.
Druerne varierer i farve fra grøn til rød. Hvidlig belægning.
Sorter Der findes mange velegnede sorter på markedet for dem som vil lave en vinmark eller bare have et vintræ i drivhuset eller op ad en mur.
Der kan vælges imellem nogle gode sorter indenfor både hvide og røde druer.

Sortsbeskrivelser

Der beskrives her kort om hver enkelt sort, der er afprøvet og velegnet i Danmark.

Vinifera-sorter - hvide druer


Goldriesling

Goldriesling er oprindelig fra Frankrig, men er næsten forsvundet herfra. Bliver dyrket meget i området Sachsen i Tyskland. Sorten er imidlertid kun under forsøg i Danmark.

Sorten har været dyrket i Danmark i mange år, de første blev plantet i 1936, men der er ikke stor erfaring med at avle denne sort. Eftersom sorten ikke er så udbredt i Danmark endnu, er det svært at sige om den kan trives i hele Danmark.

Sorten er en langsomvoksende sort, små til middelstore klaser med små bær, gulgrønne og med en neutral smag.

Sorten er hårdfør overfor frost, mellem -20 og -25oC, det gælder også majfrost (se skema 1 om frost).

Sygdomme er heller ikke et stort problem, men kræver sprøjtning mod meldug (se afsnittet om sygdomme/skadedyr).

Planteafstanden er tæt, 1-1,5 meter, og beskæringsmetoden er bedst som langspore (se skema 3 om planteafstand og afsnittet om beskæring).

Høsttidspunktet er i september, og derved ikke risiko for at druerne får frost.
Malingre

Malingre er en fransk sort og dyrkes i kølige områder i Europa.

I Danmark er den mest kendt for at gro op ad mure og bruges som spisedrue.

Sorten er svag i vækst med medium store blade. Klaserne er af middel størrelse med middelstore druer. Druerne er aflange og gulgrønne. Neutral smag.

Planteafstanden bør være tæt og en beskæring med lang spore. Hvis der udtyndes til en klase på sommerskuddene fås større druer.

Modningen bliver ikke god i det vestlige Jylland, kan plantes i klimazone 3 og 4. Resten af landet kun som forsøg.

Sygdomme er ikke udbredt, men det kræves, at der sprøjtes mod meldug (se afsnittet om sygdomme/skadedyr).

Sorten er hårdfør overfor frost, og da knopperne springe relativt sent ud i maj, bliver disse ikke ødelagte af frosten (se skema 1 om frost).

Høsttidspunktet af druerne vil ligge sidst i september.
Madeleine Angevine

Madeleine Angevine er oprindeligt fra Tyskland. Den er mest udbredt i England, Nordamerika og i Danmark.

Sorten er af god frodighed, klaserne kan være store med runde små bær. Bærrene har en god smag i retning af muscat.

Plantes tæt i rækkerne og kan beskæres med både lang og kort spore. Sorten er blomstringssikker og kan avles i hele Danmark.

Sygdomme ligger på et minimum, dog kræves der sprøjtning mod meldug(se afsnittet om sygdomme/skadedyr). Der kan forekomme frostskader på rødder og derved kommer planten til at se misvedligeholdt ud.

Sorten kan tåle frost, dog vil det være en god ide at dække jorden inden frosten sætter ind. Da knopperne springer sent ud, er der ikke så stor risiko for frostskader på disse(se skema 1 om frost).

Høsttidspunktet ligger sidst i september og vil give et godt udbytte.
Ortega

Ortega kommer fra Tyskland, og er udbredt i Tyskland, Holland, England, Nordamerika og en del steder i Danmark.

God frodig sort med gode klaser. Dog i køligt og fugtigt vejr, bestøves der dårligt og derved kommer der mange små og kerneløse druer. Druerne er middelstore og farven er gulgrøn. God kraftig smag.

Plantes tæt og kan avles i hele Danmark.

Der er ikke mange sygdomme der bider på denne sort, men kræver meldug sprøjtning(se afsnittet om sygdomme/skadedyr).

Der er ikke store problemer med frost, heller ikke når skuddene skal til at springe ud(se skema 1 om frost).

Høsttidspunktet ligger sidst i september til først i oktober, kan hænge længere hvis nødvendigt.
Perle de Czaba

Perle de Czaba er en ungarsk sort der er mest udbredt i Ungarn, Frankrig og Italien. Bliver dog brugt mest som spisedrue, men kan også bruges til fremstilling af vin.

Sorten er svagvoksende med middelstore klaser, gulgrønne med et perlemorshvidt skær.

Plantes tæt i rækkerne og beskæres bedst med lang spore. Denne sort er meget varmekrævende og derfor dyrkes den kun som forsøg i klimazone 1 og 2.

Sorten er meget følsom overfor både meldug og gråskimmel. Derfor kræver den sprøjtning jævnligt (se afsnittet om sygdomme/skadedyr).

Den er ikke så hårdfør mod frost, og da den springer tidligt ud er skuddene meget følsomme (se skema 1 om frost).

Høsttidspunktet ligger midt til sidst i september og man skal være opmærksom på at den lige pludselig er moden før mange andre sorter. Udbyttet er meget svingende, da der kan være problemer med blomstringen.
Siegerrebe

Siegerrebe kommer fra Tyskland og bruges i Tyskland, England og er kun i Danmark som forsøg.

Sorten er middel i vækstkraft med små klaser med grønne til rødbrune bær. Bærrene varierer meget i størrelse som afhænger af betingelserne for blomstring. Bærrene har en god smag.

Plantes tæt i rækkerne, og kræver god læ ved blomstring. Tåler ikke for meget kalk i jorden, for hård lerjord eller for frugtbar jord.

Plantning i klimazone 1 og 2 da sorten stadig er under forsøg og er varme- og solkrævende.

Modstandsdygtig overfor sygdomme, kræver dog sprøjtning mod meldug (se afsnittet om sygdomme/skadedyr).

Den klarer sig mod frost men er udsat ved udspring da den springer tidligt ud (se skema 1 om frost).

Høsttidspunktet ligger sidst i september og udbyttet er svingende.Vinifera-sorter - røde druer


Dunkelfelder

Dunkelfelder kommer fra Tyskland og er udbredt i Tyskland, England og er kun i Danmark som forsøg.

Sorten er svagvoksende med middelstore klaser. Små blåsorte bær og en kraftig rød saft. Bladene farves røde om efteråret.

Plantes tæt i rækkerne.

Det anbefales at plante sorten i klimazone 1 og 2 da udspringningstidspunktet er tidlig. Ellers god hårdførhed over for frost (se skema 1 om frost).

Normal modstandskraft overfor sygdomme, men kræver sprøjtning mod meldug(se afsnittet om sygdomme/skadedyr).

Høsttidspunktet ligger sidst i september til først i oktober.
Tidlig Blå Burgunder

Tidlig Blå Burgunder kommer fra Tyskland, men der er kun få marker i Tyskland med denne sort. Har været mest brugt som spisedrue i Danmark.

Sorten er frodig med små klaser. Druerne er aflange og blå.

Plantes tæt i rækkerne og dyrkes kun i klimazone 1 og 2, og er kun i Danmark som forsøg.

Om sygdomme kan siges at de gamle sorter har virus og farver bladene røde. Derved sker der dårlig frugtsætning. De nye sorter er uden virus og giver et bedre udbytte. Sprøjtning mod meldug er nødvendig og bekæmpelse af gråskimmel kan også være nødvendig hvis der trykkes druer i klaserne(se afsnittet om sygdomme/skadedyr).

Middel hårdfør mod frost også i udspring(se skema 1 om frost).

Høsttidspunktet ligger sidst i september til først i oktober, og udbyttet er lavt og meget svingende.Interspecifikke sorter - hvide druer


Bianca

Bianca kommer fra Ungarn og er udbredt i Ungarn, Tjekkiet, Slovakiet, Østrig, Schweiz og er kun i England og Danmark som forsøg.

Sorten er frodig med skud i opret stilling, derved minimal beskæring af løvet.

Kræver god plads og danner ikke mange sideskud og derved får klaserne meget lys.

Kan dyrkes i hele Danmark.

Meget god resistens mod meldug, vinskimmel og gråskimmel (se afsnittet om sygdomme/skadedyr).

Hårdfør mod frost og frost i knopudspringningen er ikke et stort problem da de springer sent ud (se skema 1 om frost).

Høsttidspunktet ligger først i oktober og giver et middel udbytte.
Orion

Orion kommer fra Tyskland og er udbredt i Tyskland, England, Østeuropa og almindelig i Danmark.

Sorten er frodig med gode store klaser med grønne druer.

Plantes tæt til middeltæt og beskæres ved ranker eller sporer. Dyrkes i klimazone 1 og 2 da modningen er sen.

Resistent overfor de fleste sygdomme, men tilrådes at sprøjte mod meldug(se afsnittet om sygdomme/skadedyr).

Ingen større problemer med frost, heller ikke i udspringningstidspunktet(se skema 1 om frost).

Høsttidspunktet ligger først i oktober og udbyttet er højt og ligger meget stabilt i forhold til mange andre sorter.
Sirius

Sirius kommer fra Tyskland, men er kun under forsøg i både Tyskland og Danmark.

Sorten er frodig og plantes tæt til middeltæt. Dyrkes bedst i klimazone 1 og 2 da den modner sent.

God resistens overfor sygdomme, dog kan den angribes af rødhalsgalle(se afsnittet om sygdomme/skadedyr).

Høsttidspunktet ligger først i oktober og giver et middel udbytte som er svingende på grund af blomstringsvanskeligheder.
Zalas Perle

Zalas Perle stammer fra Ungarn og er udbredt i Ungarn, Tjekkiet, Slovakiet, Tyskland og er under forsøg i Danmark.

Sorten er frodig med mange store klaser. Druerne er gulgrønne.

Sorten kræver god plads og kan dyrkes i hele Danmark.

God resistens mod grå- og vinskimmel knap så resistent overfor meldug. Det tilrådes at sprøjte nogle gange mod meldug(se afsnittet om sygdomme/skadedyr).

Der er ingen problemer med frost, heller ikke i udspringtidspunktet(se skema 1 om frost).

Høsttidspunktet ligger sidst i september til først i oktober med et godt udbytte.Interspecifikke sorter - røde druer


Castel

Castel er en fransk sort og er udbredt i Frankrig, Nordamerika og er under forsøg i Danmark.

Sorten er frodig i vækst og kræver en god planteafstand. Sorten er under forsøg i Danmark og dyrkes i klimazone 1 og kun som forsøg i klimazone 2.

God resistens overfor de fleste sygdomme og kan dyrkes usprøjtet(se afsnittet om sygdomme/skadedyr).

Hårdfør over for frost også under udspringtidspunktet(se skema 1 om frost).

Høsttidspunktet ligger sent, i oktober til hen i november da sorten kan udnytte efteråret. Giver et godt udbytte.
Don Muscat

Don Muscat er udviklet i Rusland og udbredt i Rusland, Baltikum, Sverige, Norge og Danmark.

Sorten er middelfrodig med gode klaser. Bærrene er af stor størrelse og blå.

Den gives middel afstand og kan dyrkes i hele Danmark. Dog på grund af tidlig udspring, tilrådes det ikke at dyrke sorten hvor der er majfrost. Ellers god hårdfør overfor frost(se skema 1 om frost).

Høsttidspunktet ligger sidst i september til først i oktober med et stort udbytte.
Léon Millot

Léon Millot kommer fra Frankrig og er udbredt i Frankrig, Schweiz, England, USA, Canada og i Danmark.

Sorten er meget frodig med små klaser. Druerne er små og tætsiddende, farven er blå.

Der må påregnes at udtynde løvvæggen i løbet af sommeren.

Plantes med god afstand med kort eller lang spore beskæring. Dyrkes mest i klimazone 1 og 2 men kan dyrkes i hele Danmark. I klimazone 3 og 4 modner sorten sent.

God resistens mod sygdomme, der kan dog forekomme meldug på bladene af og til (se afsnittet om sygdomme/skadedyr).
Frostsikker dog udsat i udspringtidspunktet på grund af tidlig udspring (se skema 1 om frost).

Høsttidspunktet ligger midt i oktober og giver et pænt udbytte.
Maréchal Foch

Maréchal Foch kommer fra Frankrig og er udbredt i Frankrig, Schweiz, USA, Canada og Danmark.

Sorten er frodig med små klaser og rødblå druer. Modningen kan være vanskelig og giver derved sure bær.

Plantes med god afstand og dyrkes kun i klimazone 1 da den kræver lang og varm sæson.

God resistens mod sygdomme og kan dyrkes usprøjtet(se afsnittet om sygdomme/skadedyr).

Frost er ikke et stort problem, kun i udspringtidspunktet da den springer ud tidlig(se skema 1 om frost).

Høsttidspunktet ligger sidst i oktober til først i november. På grund af at druerne har svært ved at modne, skal de hænge så længe så muligt. Giver et middel udbytte.
Regent

Regent er en tysk sort og udbredt i Tyskland, Schweiz og Danmark.

Sorten er middelfrodig med gode klaser. Druerne er blå og middelstore. Der kan være blomstringsproblemer.

Der plantes med middelafstand og bedste dyrkningszone er i klimazone 1 og 2, modner dog også i klimazone 3 og 4.

God resistens mod sygdomme, der kræves dog sprøjtning hvis der har været en del år med stor smittetryk(se afsnittet om sygdomme/skadedyr).

Hårdfør mod frost, der kan dog være problemer ved udspring(se skema 1 om frost).

Høsttidspunktet ligger midt i oktober, ventes der så lang tid som muligt giver det en bedre smag i druen. Udbyttet er middel og kan varierer meget.
Rondo

Rondo kommer oprindeligt fra Tjekkoslovakiet men er senere blevet bearbejdet i Tyskland. Udbredt som forsøg i Tyskland, England, Nordamerika og Danmark.

Sorten er frodig med gode klaser. Druerne er blå.

Planteafstanden skal være stor og kan dyrkes i hele Danmark. Dog ikke hvor der kan forekomme majfrost.

God resistens overfor sygdomme, men anbefales at sprøjte mod meldug. Kan også angribes af gråskimmel(se afsnittet om sygdomme/skadedyr).

Hårdfør overfor frost dog ikke i udspring. Kun udsatte steder i landet(se skema 1 om frost).

Høsttidspunktet ligger midt i oktober og giver et pænt udbytte.

Klimazoner

Sammenfatning

Dette var lidt om de sorter der dyrkes i Danmark. Der kommer hele tiden nye sorter og i Tyskland, Ungarn og Baltikum er der nu en del nye sorter under afprøvning. Ikke alle sorter er afprøvet i Danmark endnu, kun nogle få er under afprøvning herhjemme.

Opsamlingen på sorter vil vise, at udfra på skema 1, kan vælges mange sorter der er velegnede i Danmark. Ifølge skema 2 fra Dansk VinCenter, foreslår at sorten Rondo giver en god vin. Ligeledes ses på skema 2, er der kommet mange nye sorter til, hvis dyrkningsegenskaber endnu ikke er helt afprøvet til kølige klimaer.

Dog skal siges, at vælges Rondo, skal man være opmærksom på at der skal sprøjtes for gråskimmel og der kan være problemer med frost i maj. Plantestedet spiller meget ind, men ved kystnære områder er der nedsat risiko for frost (se skema 1 for klimazoner).

De interspecifikke sorter betyder at det er en krydsning og de er resistente overfor mange sygdomme. Man bør vælge disse sorter hvis man ikke er så erfaren med at dyrke vin. Senere kan man altid prøve med andre sorter der kan få nogle sygdomme. Erfaringen kommer hen ad vejen.

Opdateret d. 7.8.2003