Tog

 


Type MR(motor-regional). Dette tog kører som regionaltog på de jyske strækninger. Med tiden bliver disse udskiftet, så der kommer til at køre IC3 tog på samme strækninger.

 


IC3. Det nyeste dieseldrevne tog i DSB. Kører som InterCity på hovedstrækningerne

 


IR4. Det nyeste eldrevne tog i DSB. Til at starte med, skulle dette tog kører regional på de store strækninger, men det kører nu som InterCity mellem København og Sønderjylland.

 


Dieseldrevet tog der kun kører på nærbaner.

 


Nyt tog der kun kører på Svendborgbanen på Fyn. Navnet på toget er Desiro.

 


Øresundstoget, eldrevet tog, der kun kører på Kystbanen og til Malmö.

 


IC4. Dette tog bliver leveret fra 2003 og vil erstatte en del IC3-tog.

 


Sølvpilen. Nu pensioneret lyntog.

 


2. generations S-tog.

 


4. generations S-tog

 


EA, strækningstog til godstransport. En del er solgt til Railion, som er ny godstogs operatør i Danmark

 


MY toget, det gamle brune godstog.

 

Opdateret d. 7.8.2003